Ajankohtaista

  • tehnyt

TALPOL TEEMA-ARTIKKELI -ILMASTOMUUTOS

TEKOJA PAREMMAN HUOMISEN PUOLESTA

Vastuulliset valinnat asumisessa pienentävät hiilijalanjälkeä

Asumisesta syntyvää hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään suosimalla kohteiden lämmityksessä vähäpäästöisen energian käyttöä. Uusia menetelmiä kehitetään, mutta paljon on kuitenkin kiinni asukkaista. Jokainen voi tehdä ilmastotekoja kierrättämällä jätteensä ja nipistämällä hetken pois suihkussa vietetystä ajasta.

Kotitalouksien aiheuttamista päästöistä asuminen haukkaa noin neljänneksen.

  • Lämmintä vettä käytetään kodeissa joka päivä ja veden lämmittämisestä kertyy merkittävä osa taloyhtiöiden päästöistä ja kuluista. Energiakulut muodostavat yleisesti viidenneksen kaikista yhtiön menoista, sanoo Maininki Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Asumisen hiilijalanjälkeä on pienennettävä, jotta vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteet voidaan saavuttaa. Yhtiöt voivat hyödyntää niin kauko- kuin maalämpöäkin sekä aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa.

  • Kaukolämpö on myös ilmastotehokas tapa tuottaa energiaa, kun jakeluverkko on jo valmiiksi olemassa, muistuttaa Laaksonen.
  • Helsingissä kaukolämmön kustannukset nousevat paljon, mutta Turun seudulla hinta on ollut laskeva – kiitos ajoissa tehtyjen uusinvestointien, jotka tuottavat vähemmän ympäristörasitusta.

Lajittelu on tahtokysymys

Kotitalousjätteiden kierrätys on asia, johon jokainen yksittäinen asukas pystyy vaikuttamaan.

  • Kierrättäminen on merkittävä ilmastoteko. Jos tuotamme polttolaitokseen menevää sekajätettä, rasitamme koko ketjua, jossa jätteet ensin haetaan isolla tyhjennysautolla ja lopulta jätteet hävitetään. Mitä harvemmin jäteauto käy, sitä suurempi säästö siitä kertyy taloyhtiölle ja ilmastolle, toteaa Laaksonen.
  • Myös liikkeiden tuottajavastuuta kannattaa hyödyntää: taloyhtiöiden kierrätyspisteillä ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan vanhoja kodinkoneita ja huonekaluja, vaan tuottajavastuun mukaisesti myyjäliikkeen on otettava ne vastaan uusia hankittaessa, Laaksonen vinkkaa.

Latauspisteiden tarve kasvaa

Sähkönkäyttö tulee kasvamaan myös lähivuosina. Tulevaisuuden investointeina taloyhtiöihin on toteutettava mm. sähköautonlatauspisteitä.

  • Paine latauspisteiden luomiselle kasvaa sitä mukaa, kun asukkaat hankkivat täyssähköautoja ja hybridejä. Yhä enemmän liikutaan myös omilla skuuteilla ja sähköavusteisilla polkupyörillä, ja niidenkin latausta on mietittävä.

Ilmastoteot eivät ole vain hankkeita, vaan tapa toimia ja elää, päättää Laaksonen.

Timo Laaksonen

Puheenjohtaja

Turun Talouspoliittinen Kansallisseura ry

Huom! Kirjoitus on tiivistelmä ”Vastuullisia valintoja” artikkelista, joka on julkaistu marraskuussa 2021 Paras Paikka -lehdessä.