Tietosuojaseloste

Turun Talouspoliittinen Kansallisseura ry (myöhemmin TalPol) toimii pääosin yksityishenkilöiden kanssa, mutta sillä on myös yrityksiä/yhteisöjä asiakkainaan. TalPol käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan TalPolin käsittelemiin henkilötietoihin. 

Tietosuojaseloste sisältää TalPolin jäsen-/asiakasrekisterin selosteen ja tätä rekisteriä koskevat muut tiedot. 

Jäsen-/asiakasrekisterin selosteessa kerrotaan TalPolin jäsenten/asiakkaiden ja sidosryhmien tietojen käsittelystä.

Jäsen-/asiakasrekisteriä koskevat muut tiedot sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista, tietoturvasta ja evästeistä. 

1. JÄSEN-/ASIAKASREKISTERIN SELOSTE 

1.1. Rekisterinpitäjä

Turun Talouspoliittinen Kansallisseura ry

Sähköposti: info@talouspoliittinen.fi

1.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Tienpää, hallituksen sihteeri

Puhelin: +358 44 2064161
Sähköposti: info@talouspoliittinen.fi

1.3. Rekisterin nimi

Turun Talouspoliittisen Kansallisseura ry:n jäsen-/asiakasrekisteri.

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on jäsen-/asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen, analysointi ja kehittäminen, jäsenen/asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely TalPolin toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän tiedottamisen suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

TalPolin uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään TalPolin uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. 

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä: 

– Etu- ja sukunimi

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Organisaation nimi 

– Postiosoite

– Laskutustiedot (jälkilaskutuksessa myös henkilötunnus)

– Laskutusosoite

– Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, asiakaspalvelupyynnöt, asetukset, tilatut palvelut jne.)

– Historiatietoa (yhteydenotto-/palaveritietoa)

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot jäsen-/asiakasrekisteriin saadaan suoraan jäseniltä/asiakkailta palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä. 

Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

1.7. Tietojen luovutus ja siirto 

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita TalPolin alihankkijoilla.

Henkilötietoja voidaan siirtää TalPolin rekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen, asiakkuus tai muu asiallinen yhteys on päättynyt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, poikkeuksena MailChimp -sähköpostipalvelu. TalPol käyttää MailChimp -sähköpostipalvelua mm. jäsenviestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

2. JÄSEN- JA ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVAT MUUT TIEDOT 

2.1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla info@talouspoliittinen.fi. Sähköpostin viestikentässä tulee olla merkintä: ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastuspyynnössä tulee ilmetä:

• nimi ja henkilötunnus
• kysyjän täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero

2.2. Rekisterien suojaus ja tietoturva 

TalPolin rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. 

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. 

Henkilötietoja käsittelevät vain TalPolin erityisesti määrittelemät henkilöt ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu sekä TalPolin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

2.3. Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi. 

Mitä evästeet ovat ja miksi niitä käytetään?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi/mobiililaitteeseesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen; näin voimme tunnistaa sen palatessasi sivustollemme. Jos et halua, että evästeitä käytetään, voit kieltää evästeet selaimesi asetuksissa. Voit myös poistaa kaikki selaimeesi tallennetut evästeet (kts. oman selaimesi ohjesivut).